Tidligere jobs og funktioner 

Fra 1. juni 2014: Lektor - Undervisning, udvikling og forskning på PH Absalon (tidligere University College Sjælland).


Fra 1. september 2013 til 1. februar 2014: Studerende på RUC - Bachelorfagene på Filosofi og Videnskabsteori.

Fra 1. april 2011: Kontorchef, Koncerncentersekretariatet - Skatteministeriet

Fra 1. januar 2008: Kontorchef i SKAT, HR

Fra 1. november 2005: Projektchef i SKAT, HR - "Fremtidens SKAT".

Fra 15. november 2004 udlånt til "Fusionsorganisationen" under Skatteministeriet til projektet vedr. Organisations- og ledelsesstruktur i det nye SKAT.

Fra 1. maj 2003 afdelingschef i Skattesamarbejdet (fusion mellem Skibby, Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Ølstykke kommuner).

Fra 1. januar 1999 til 30. april 2003 ansat som Skattechef i Skibby Kommune.


Daglig ledelse og ligningsansvarlig samt Webmaster.


1996 - 1998: Skævinge Skattekontor.

Ansat som Skatterevisor med ansvar for Selskabsbeskatningen.
Derudover deltagelse i samtlige arbejdsopgaver på Skattekontoret.1995 - 1996: Privat firma i den finansielle sektor.

Beskæftiget med regnskabsanalyse og kreditvurdering af danske og udenlandske virksomheder, samt kunde- og leverandørkontakt.


1987 - 1995: Solrød Skatteforvaltning.

Ansvarlig for Solrød Arbejdsgiverkontrol. Derudover beskæftiget med selskabsbeskatning og hovedaktionærligning samt udgående revision.


1980 - 1987: Brøndby Skattevæsen.

Startede som elev i Skattevæsenet. Derefter beskæftiget med lønmodtagerligning og arbejdsgiverkontrol etc.

Lav din egen hjemmeside med mono.net